Membros

Membros

Capacidades científico-tecnolóxicas únicas

A Agrupación busca traballar en proxectos que impliquen a colaboración destes grupos entre si, con outros da UDC e con outros centros de I+D a nivel internacional, e colaborar con empresas e institucións para achegar solucións a problemas reais.

A Agrupación está composta por

0
160

integrantes

86
87

Investigadores/as sénior

27
36

Investigadores/as xúnior

0
37

Persoal técnico e de administración

Grupos de investigación

assets_Artb - 52

Grupo

Enxeñería da Auga e do Medio Ambiente
(GEAMA)

assets_Artb - 50

Grupo

CONSTRUCIÓN
(gCons)

assets_Artb - 48

Grupo

Mecánica de Estruturas
(GME)

assets_Artb - 46

Grupo

Ferrocarrís e Transportes
(GFT)

assets_Artb - 51

Grupo

Métodos Numéricos en Enxeñería
(GMNI)

gea-miembros

Grupo

Estruturas Arquitectónicas
(GEA)

assets_Artb - 47

Grupo

Estradas, Xeotecnia e Materiais
(CGM)

assets_Artb - 45

Grupo

Enxeñería e Dirección de Proxectos
(GRIDP)

vac_web

Grupo

Visualización Avanzada e Cartografía
(VAC)