Centros docentes

CITEEC

O Persoal Docente e Investigador da Agrupación CITEEC combinan a súa actividade científica coa impartición de docencia na Universidade da Coruña, fundamentalmente na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos así como en colaboración con outras institucións.

A Coruña

Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

euro1

A Coruña

Escola Técnica Superior de Arquitectura

A Coruña

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

Ferrol

Escola Politécnica Superior