A Fundación

citeec

A Fundación da Enxeñería Civil de Galicia

Na súa actividade de investigación e transferencia de coñecemento co tecido empresarial, a Agrupación CITEEC colabora a través dos seus grupos de investigación coa a Fundación da Enxeñería Civil de Galicia.

Logo_FICG_completo

A Fundación é unha organización sen ánimo de lucro con máis de 25 anos de historia que ten entre os seus fins os seguintes:

Objetivos fig-01

Promover a investigación científica.

Objetivos fig-02

Impulsar o desenvolvemento técnico e a colaboración con outras institucións españolas e internacionais.

Objetivos fig-03

Fomentar a incorporación e o desenvolvemento de novas tecnoloxías.

Objetivos fig-04

Favorecer a formación de grupos de investigadores especialistas nos distintos campos de actuación.

Objetivos fig-05

Promover a realización de cursos de especialización e postgrado, así como seminarios, conferencias, exposicións, congresos e todo tipo de actividades que contribúan á difusión e intercambio de coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos.

Objetivos fig-06

Difundir os resultados das actividades desenvolvidas, así como coordinar a realización de informes, dictámenes, estudios, etc., a solicitude de entidades, institucións ou empresas.