Investigación e transferencia

Período 2018 – 2020

0
36

Proxectos de I+D

33 nacionais
3 internacional

0
10

millóns de euros captados

0
132

contratos e convenios

con empresas e institucións

6
6

patentes e rexistros en explotación

4 patentes
2 softwares

150
210

publicacións indexadas en SCOPUS/Wos

103 delas Q1

1
24

libros e capítulos publicados

14
18

teses dirixidas mención cum laude