Investigación e transferencia

Período 2018 – 2019

0
51

Proxectos de I+D

44 nacionais
7 internacional

0
13

millóns de euros captados

0
118

contratos e convenios

con empresas e institucións

0
6

patentes e rexistros en explotación

4 patentes
2 softwares

81
125

publicacións indexadas en SCOPUS/Wos

73 delas Q1

3
16

libros e capítulos publicados

8
10

teses dirixidas mención cum laude