Gobernanza

A organización da Agrupación ten a seguinte estrutura:

Coordinador:

Exerce o liderado e actúa como representante da Agrupación. O seu coordinador Jerónimo Puertas Agudo está apoiado por un equipo de xestión nas funcións técnico-administrativas, de comercialización e transferencia e de comunicación.

Comité Executivo:

Órgano responsable da xestión ordinaria da Agrupación. Está composto por un representante de cada Grupo de Investigación:

 

Jerónimo Puertas (Coordinador A-CITEEC), Luis Cea (GEAMA), Ignacio Pérez (CGM), Margarita Novales (GFT), Fernando Martínez (gCons), Santiago Hernández (GME), Fermín Navarrina (GMNI), Francisco Javier Estévez (GEA), María Pilar de la Cruz (GRIDP), Luis Hernández (VAC).

Comité Científico:

Encargado de planificar a estratexia científica de investigación e innovación da Agrupación, así como coordinar proxectos colaborativos e multidisciplinares. Está integrado por representantes de cada unha das 7 Prioridades Científicas da Agrupación:

 

Fernando Martínez (gCons), José Anta (GEAMA), Viviana Barneche (VAC), Alfredo del Caño (GRIDP), Fermín Navarrina (GMNI), Jorge José Delgado (GEAMA), María Belén González (gCons), José Angel Jurado (GME), Margarita Martínez (CGM), Margarita Novales (GFT), María Dolores Otero (GEA), Enrique Peña (GEAMA), Juan Bautista Pérez (GEA), Jerónimo Puertas (GEAMA), Ana María Rodríguez (CGM), Miguel Domingo Rodríguez (GFT), Joaquín Suárez (GEAMA), Alberto Varela (VAC).

Comité Asesor Científico Externo:

Proporciona apoio ao Comité Científico. Está formado por persoas expertas de recoñecido prestixio de entidades nacionais e internacionais:

 

Jaume Peraire, Alberto Figueroa e Rubén Juanes (Massachusetts Institute of Technology), Carlos Bellas (Banco Mundial), Juan Diego Pérez (Autoridad Portuaria de A Coruña), Juan M. Loureda (FICG), Enrique Urcola (CICCP de Galicia), Natalia Campubrí (Shell International Exploration and Production), Jaime Castiñeira (EMALCSA), Francisco Rodríguez (MISTURAS, S.A.), Pablo Prada (EXTRACO, S.A.), Carlos Lamora (EDAR Bens, S.A.), Isabel Pardo de Vera (ADIF), Teresa Gutiérrez (Augas de Galicia), Breixo Gómez (Asociación Europea de Asfalto y Pavimento).

Comisión Reitora:

Presta apoio á Agrupación, e fai seguimento das súas actividades. Está integrada por representantes institucionais da Universidade e os órganos de gobernanza da Agrupación:

 

Salvador Naya (Vicerreitoría de Política Científica, Investigación y Transferencia), Jerónimo Puertas (A-CITEEC), Juan Ramón Rabuñal (CITEEC), Margarita Novales (representante Comité Executivo), María Dolores Otero (representante Comité Científico), Susana Ladra (Campus Innova), Adina Claudia Dumitru (Campus Sustentabiliade).

FOTOGRAFÍAS DOS COMITÉS:

Equipo de Xestión

Comité Executivo

Comité Científico

Comité Asesor Científico Externo