Instalacións

CITEEC

Instalacións e equipamentos

A Agrupación conta coas instalacións e equipamentos do Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil, o CITEEC. É unha infraestrutura singular que está á vangarda internacional da tecnoloxía e a experimentación en enxeñería civil. Situado no Campus de Elviña, é sen dúbida un dos centros máis avanzados da UE no seu campo de actividade.

Laboratorios do CITEEC

Laboratorio

Construcción

Laboratorio

Enxeñería Ferroviaria e Transportes

Laboratorio

Enxeñería Sanitaria

Laboratorio

Xeotecnia e Estradas

Laboratorio

Hidráulica

Laboratorio

Instrumentación e Sistemas Intelixentes en Enxeñería Civil

Laboratorio

Mecánica de Rochas

Laboratorio

Métodos Numéricos en Enxeñería

Laboratorio

Portos e Costas

Laboratorio

Túneles de Vento

Laboratorio

Enxeñería da Construción da Escola Politécnica Superior

Lab_GRIDP

Laboratorio

Videalab/Cartolab

Lab_CARTOLAB